'અભ્યારણ્ય'

'વિશાળે જગ વિસ્તારે નથી એક જ માનવી, પશુ છે, પંખી છે, પુષ્પો,વનો, ને છે વનસ્પતિ’ -ગીરનું જંગલ

Category Archives: ગ્લોબલ વોર્મિગ

કુદરતની સંતુલિત અવસ્થા એટલે પર્યાવરણ

સ્ત્રોત : ગુજરાતી ગ્રૂપ (વિનીત રાણા)

Advertisements
%d bloggers like this: